دسته کارگاه‌ های عملی و خلاقانه شرکت راهبران سیستم رستاک شامل دوره های خلاقانه و عملی و جذاب در حوزه مدیریت پروژهف طرح و پورتفولیو می باشد.