نمایش 1–6 از 12 نتیجه

تور جامع PRINCE2 Practitioner «متخصص پرینس2»

تور جامع PRINCE2 Practitioner «متخصص پرینس2»

update پیش ثبت نام
today پیش ثبت نام
live_tv دوره لایو آنلاین
مدت دوره 21 ساعت
76
تماس بگیرید
تور جامع PgMP «متخصص مدیریت طرح»

تور جامع PgMP «متخصص مدیریت طرح»

update تـمـاس بـگیریـد
today تـمـاس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
زمان دوره 12 تا 14 روز
84
تماس بگیرید
تور جامع PfMP «متخصص مدیریت پورتفولیو»

تور جامع PfMP «متخصص مدیریت پورتفولیو»

update تـمـاس بـگیریـد
today تـمـاس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
زمان دوره 10 تا 12 روز
77
تماس بگیرید
تور جامع PBA «متخصص تحلیل‌ کسب و کار»

تور جامع PBA «متخصص تحلیل‌ کسب و کار»

update پیش ثبت نام
today پیش ثبت نام
live_tv دوره لایو آنلاین
مدت دوره 60 ساعت
1,064
تماس بگیرید
تور جامع ACP «متخصص مدیریت پروژه اجایل»

تور جامع ACP «متخصص مدیریت پروژه اجایل»

update پیش ثبت نام
today پیش ثبت نام
live_tv دوره لایو آنلاین
زمان دوره 44 ساعت
158
تماس بگیرید
تور جامع SP «متخصص مدیریت زمانبندی»

تور جامع SP «متخصص مدیریت زمانبندی»

update پیش ثبت نام
today پیش ثبت نام
live_tv دوره لایو آنلاین
مدت دوره 36 ساعت
238
تماس بگیرید