REP موسسه آموزشی رجیستر شده

درباره REP «موسسه آموزشی رجیستر شده PMI»

REP موسسه آموزشی رجیستر شده یا Registered Education Provider هستند که از سوی PMI ثبت شده اند و دربانک اطلاعاتی
کدام مدرک برای من مناسب تر است؟

کدام مدرک مدیریت پروژه برای من مناسب است؟

یکی ازمواردی که در کلاس های مختلف خیلی ها از من می پرسند اینه که کدام مدرک مدیریت پروژه برای