نمایش 1–6 از 16 نتیجه

سمینار هنر اقناع - راهبران سیستم رستاک

سمینار هنر اقناع

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
0
تماس بگیرید

سمینار اصول مدیریتی ناب (راه تویوتا)

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم تا 1 روز
350
تماس بگیرید
سمینار هفت شاه کلید کار تیمی - راهبران سیستم رستاک

سمینار هفت شاه کلید کار تیمی

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره 1 تا 4 روز
584
تماس بگیرید
هفت عادت موثر مردمان

سمینار هفت عادت مردمان موثر

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره 1 تا 4 روز
540
تماس بگیرید
سمینار مدیریت در دنیای vuca - راهبران سیستم رستاک

سمینار مدیریت در دنیای VUCA

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
0
تماس بگیرید
سمینار معجزه سادگی - راهبران سیستم رستاک

سمینار معجزه سادگی

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره 2 ساعت
0
تماس بگیرید