نمایش 13–18 از 79 نتیجه

سمینار 9 شکنجه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه - راهبران سیستم رستاک

سمینار 9 شکنجه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
190
تماس بگیرید
سمینار هنر شفاف اندیشیدن در پروژه ها - راهبران سیستم رستاک

سمینار هنر شفاف اندیشیدن در پروژه ها

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
0
تماس بگیرید
سمینار اجایل و هفت گناه کبیره

سمینار اجایل و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
0
تماس بگیرید
سمینار از مشتری تا زمین

سمینار از مشتری تا زمین

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
250
تماس بگیرید
سمینار پروژه ها در تب و تاب چابکی - راهبران سیستم رستاک

سمینار پروژه ها در تب و تاب چابکی

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
270
تماس بگیرید
سمینار در مسیر پر تلاطم تغییر - راهبران سیستم رستاک

سمینار در مسیر پر تلاطم تغییر

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم تا 1 روز
0
تماس بگیرید