نمایش 1–6 از 14 نتیجه

PSM-III

آزمون آزمایشی PSM III

update آماده خرید
today آماده خرید
تحت وب
اعتبار آزمون 2 ماه
0
تماس بگیرید
آزمون آزمایشی PSM II

آزمون آزمایشی PSM II

update آمـاده خـریـد
today آمـاده خـریـد
تحت وب
اعتبار آزمون 2 ماه
0
تماس بگیرید
آزمون آزمایشی PSM I

آزمون آزمایشی PSM I

update آمـاده خـریـد
today آمـاده خـریـد
تحت وب
اعتبار آزمون 2 ماه
840
تماس بگیرید
آزمون آزمایشی PBA

آزمون آزمایشی PBA

update تعداد آزمون 4 عدد
today تعداد سوالات 800 عدد
تحت وب
اعتبار آزمون 60 روز
1,020
تماس بگیرید
آزمون آزمایشی PRINCE2 Practitioner

آزمون آزمایشی PRINCE2 Practitioner

update آمـاده خـریـد
today آمـاده خـریـد
تحت وب
اعتبار آزمون 2 ماه
75
تماس بگیرید
آزمون آزمایشی PRINCE2 Foundation

آزمون آزمایشی PRINCE2 Foundation

update آمـاده خـریـد
today آمـاده خـریـد
تحت وب
اعتبار آزمون 2 ماه
490
تماس بگیرید