نمایش 13–16 از 16 نتیجه

سمینار اجایل و هفت گناه کبیره

سمینار اجایل و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
0
تماس بگیرید
سمینار از مشتری تا زمین

سمینار از مشتری تا زمین

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
250
تماس بگیرید
سمینار پروژه ها در تب و تاب چابکی - راهبران سیستم رستاک

سمینار پروژه ها در تب و تاب چابکی

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
270
تماس بگیرید
سمینار در مسیر پر تلاطم تغییر - راهبران سیستم رستاک

سمینار در مسیر پر تلاطم تغییر

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم تا 1 روز
0
تماس بگیرید