مطالب توسط مهندس مهدی ولایتی

کتاب آموختن پرواز

 کتاب آموختن پرواز : یادگیرى مدیریت دانش کاربردى از سازمان‌هاى پیشرو و یادگیرنده  Learning to Fly: Practical knowledge management from some of the world’s leading learning organizations   ✍️ خلاصه کتاب آموختن پرواز: جوامع علمى و تجارى هر دو بر این باورند که سازمان‌ها با قدرت دانش مى‌توانند برترى‌هاى بلندمدت خود را در عرصه‌هاى رقابتى حفظ […]