درباره من

(PMP, RMP, SP, PBA, ACP )

 • فارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب در مقطع کارشناسی
 • فارغ‌التحصیل رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی در مقطع کارشناسی ارشد
 • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI)
 • داراي مدرك مدیریت ریسک حرفه ای (PMI-RMP) از موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI)
 • داراي مدرك مدیریت زمان حرفه ای (PMI-SP) از موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI)
 • داراي مدرك تحلیل گر کسب وکار (PMI-PBA) از موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI)
 • دارای مدرک مدیریت حرفه ای پروژه های چابک (ACP) از موسسه مديريت پروژه آمريكا (PMI)
 • مميز داخلي كيفيت ISO 9000
 • سر مميز سيستم مديريت كيفيت ISO 9000

تجارب

 • مجري طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران
 • قائم مقام طرح احداث کارخانه تولید پترولیوم کک، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران
 • سرپرست معاونت برنامه ریزي و فنی مهندسی، شرکت احداث صنعت
 • کارشـناس ارشـد طرحهاي توسـعه فلزات غیرآهنی(مس و آلومینیوم) و سـیمان، سـازمان توسـعه و نوسـازي معادن و صنایع معدنی ایران
 • کارشناس ارشد برنامه ریزي و کنترل تولید، سفارش ها، موجودي ها و انبارها، شرکت پاکسان
 • کارشناس ارشد برنامه ریزي و کنترل تولید،موجودي ها و انبارها، وزارت نیرو
دوره های من
!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.