کاوه بحیرایی

نده به همراه تعدادي از همكاران خودم در شركت نفت و گاز پارس در دوره مذكور شركت نموده و با توجه به اينكه اين دوره و مطالب آن براي بنده بسيار جديد بوده، در چهار جلسه اول با سردرگمي موضوع را دنبال مي كردم ولي با مطالعه زياد دروس و جزوات آقاي واحدي موفق به گذراندن دوره و اخذ مدرك PMP شدم. در اين دوره مطالب بسيار جالب و كاربردي وجود دارد كه ديد بنده را نسبت به بسياري از حوزه هاي مديريت از قبيل منابع انساني، كنترل كيفي و ريسك در پروژه هاي مربوط به حوزه كاري خودم تغيير داده و كمك شاياني به بنده نموده است. در پايان از زحمات كليه دست اندركاران برگزاري اين دوره در شركتهاي نفت و گاز پارس و راهبران سيستم رستاك تشكر نموده و آرزوي موفقيت روز افزون آنها را دارم.

کاوه بحیراییمدرس: علی واحدیشرکت: نفت و گاز پارس