کارشناس شرکت ناردیس

علیرغم عدم علاقه ی مهندسان به شرکت در کلاس های مدیریتی (با مباحث خسته کننده) شرکت در این کلاس ها بسیار اثر بخش و کارا می‌باشد. ضمن اینکه نظم کلاس، نوآوری در برگزاری کلاس ها و توانایی مدرسان برای ارائه مطلب بسیار عالی بود.

کارشناس شرکت ناردیسمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ناردیسکانون اسلامی انصار-مهر 92