کارشناس شرکت ناردیس

با توجه به انجام عملی یک پروژه در کوتاه مدت و اجرای آن بصورت کاملا واقعی و جذاب، حضور در این دوره را به دوستان توصیه می کنم.

کارشناس شرکت ناردیسمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ناردیسکانون اسلامی انصار-مهر 92