هادی مرادی

تمرین گروهی و رفع اشکال با همفکری اعضای گروه و بیان نظرات متفاوت از نقاط قوت کلاس بود. به لحاظ تاثیر در زندگی اجتماعی و درک مفاهیم حتما در این کلاس ها شرکت فرمایید.

هادی مرادیمدرس: آقای واحدیشرکت: پناه ساز ایرانتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92