هادی مرادی

با توجه به کاربرد این دوره علاوه بر محیط کاری مطالب مورد آموزش در زندگی شخصی نیز مفید فایده می باشد و تاثیر به سزایی در رفتار اجتماعی و خانوادگی نیز دارد. ضمنا از پذیرایی عالی و ارائه مطالب بصورت کاربردی همراه با امکانات مناسب و همچنین ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه از شما کمال تشکر را دارم.

هادی مرادیمدرس: آقای واحدیشرکت: پناه ساز ایرانتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92