نفیسه فرجی راد

استاد گرانقدر جناب آقای واحدی
با سلام و احترام
یادداشت شما را در مورد بیان نظرات در مورد دوره آموزشی که با هم پشت سر گذراندیم مطالعه کردم، در ابتدا پیش از هرچیز بایستی از حسن توجه و پیگیری شما تشکر و قدردانی نمایم. در مورد “آموخته های شما از دوره”؛ بدون تردید با توجه به روش و محتوای آموزشی مناسب تعیین شده سطح یادگیری مطالب آموخته در مورد موضوع دوره قابل توجه می باشد. اما از این میان می توان به نقاط قوت موجود نیز اشاره ای گذرا نمود:

1) همواره  بر این اعتقادم که توانمندی علمی اساتید محترم را نمی توان به عنوان تنها عامل موفقیت آنها در برگزاری دوره های آموزشی و جلب رضایتمندی شرکت کنندگان دانست چرا که علاوه بر آن  آنچه دارای اهمیت است روش های انتقال مفاهیم به مخاطبان، تسهیل برقراری ارتباط مناسب و جلب مشارکت آنها می باشد. در این میان جنابعالی علاوه بر  برخورداری از توانمندیهای علمی و پشتوانه تجربی مناسب، مهارت خوبی در برقراری ارتباط با مخاطبان و ایجاد انگیزه در شرکت کنندگان جهت همراهی با روند اجرای آموزش داشتید که از نقاط قابل توجه در این دوره به شمار می رفت.
2) از دیگر موارد قابل ذکر دیگر می توان به درک عملی شما از مباحث مورد آموزش اشاره نمود، چرا که در اغلب دوره ها مفاهیم آموزشی قالبا تنها در بستر تئوری جریان دارند،اما در این دوره تجربه عملی شما و همکار محترمتان در استقرار و مواجهه با چالش ها و نقاط ضعف و قوت مدل، سبب تسهیل درک آن و افزایش قابلیت اعتماد به آن مورد در مخاطبان گردید.

مجددا از حسن توجه شما سپاسگزار و روزهایی سرشار از موفقیت و بهروزی برایتان آرزومندم.

نفیسه فرجی رادمدرس: علی واحدی دیز شرکت: ایمیلتهران - ایران-1390-04-20