نصراله صبری فرد

توصیه اینجانب به همه دانش آموختگان مدیریت، صنایع، عمران و همه علاقه مندان به مدیریت و کنترل پروژه اینست که حتما در کلاس های آموزشی شرکت راهبران سیستم رستاک شرکت نمایند. ضمنا کلاس جناب مهندس واحدی فوق العاده است و ایشان تبحر خاصی در آموزش EVPM دارند خصوصا که خودشان مولف ارزش کسب شده برای اولین بار در کشور می باشند.

نصراله صبری فردمدرس: علی واحدی دیزهتل آکادمی فوتبال-شهریور 92