نصراله صبری فرد

توصیه اینجانب به عنوان دانش آموخته صنایع به تمامی افرادی که به نوعی در پروژه مشغول هستند، این است که در دوره های آموزشی شرکت رستاک شرکت نمایند و از آموزش های خوب این موسسه بهره مند گردند.

نصراله صبری فردمدرس: روزبه کتب زادهشرکت ناردیسمکان: هتل ورزش