نصراله صبری فرد

توصیه اینجانب بعنوان کارشناس ارشد مهندسی صنایع اینست که همه افرادی که به نوعی در پروژه مشغول به کار هستند این فرصت را مغتنم شمرده و از آموزش های خوب و به روز این موسسه استفاده لازم را ببرند.

نصراله صبری فرد مدرس: روزبه کتب زادهشرکت ناردیسمکان: هتل ورزش