نرگس براتی

توصیه می کنم که با وجود اینکه این کارگاه برای هیجان از موضوعی نمایشی جهت پروژه استفاده می کند، برای استفاده حداکثری از موضوع کارگاه، درتمام مراحل این دوره جدی گرفته و از فضای شوخی پرهیز شود. توصیه می کنم اگر روزی در گروه غریبه قرار گرفتید خوشحال باشید و از تجربه ای که در انتظارتان هست استقبال کنید. پیشنهاد می کنم برای تجربه کردن فضای کارتیمی اصولی با تمام هیجانات و استرس این کارگاه را امتحان کنید.

نرگس براتیمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز-دوره PMIgloo-مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت