نادر زارع

من دانشجوی رشته مدیریت پروژه در کانادا هستم. صادقانه باید اذعان کنم نحوه تدریس و تسلط جناب آقای واحدی در مقایسه با سطح آموزشی اساتید کانادایی، بسیار عالی تر بوده و طی نمودن دوره PMBOK و دوره آمادگی آزمونPMP با ایشان، خیلی به من کمک میکنه تا در رشته خودم و درسها موفقیت بیشتری کسب کنم.

نادر زارع