مهدی پور حیدر شیرازی

دوره ای بسیار مفید بود، برای کسانی که تجربه کاری دارند ملموس تر خواهد بود.

جهت کاریابی و کار همراه با مهاجرت بسیار مفید و موثر خواهد بود. علم روز دنیاست و از اقصی نقاط دنیا در ویرایش PMBOK نقش دارند و این بسیار مفید خواهد بود.

ضمن اینکه بسیاری از مفاهیم و دستورات PMBOK در کتاب آسمانی مسلمانان (قرآن کریم) وجود دارد.

مهدی پور حیدر شیرازیمدرس: روزبه کتب زادهشهرداری اصفهان