مهدی مسلمان زاده

دوره آموزشی پیش رو از برنامه های سال های گذشته اینجانب بود و پس از سپری شدن این دوره حس بسیار خوبی در مورد دانسته های مدیریت پروژه و حتی در سایر حوزه ها بدست آورده ام.
تلاش و علاقه جناب آقای دکتر واحدی در انتقال مطالب بسیار ستودنی و آموزنده می باشد.
امیدوارم همه دوستان و همکاران عزیز شرکت کننده در این دوره ، موفقیت ها روزافزونی در زمینه مدیریت پروژه چه در زندگی و چه در امور جاری حوزه های کاری بدست آورند.
با سپاس- مهدی مسلمان زاده
شرکت مپنا بویلر
امور کیفیت محصول

مهدی مسلمان زادهتور جامع آنلاین PMP - بهار 1401