مهدی حیدری

به دوستان و همکاران عزیز توصیه می کنم که به دلیل تسلط بسیار عالی مدرس (جناب آقای مهندس واحدی) و نظم موجود در دوره های آموزشی و نحوه ی برگزاری دوره، اگر اقدام به گذراندن این دوره و یا دوره های مرتبط می نمایند، حتما در شرکت راهبران سیستم رستاک اقدام به این موضوع نمایند.

مهدی حیدریمدرس: آقای واحدیشرکت: دلوار افزارتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92