مسعود یوردخانی

جناب آقاي مهندس واحدي،
با سلام،
كاري كه جنابعالي در حال انجام آن هستيد يكي از مهمترين كارهايي است كه ميتوان براي پيشرفت يك مملكت در حال توسعه كرد. شما به جامعه مهندسين و مديران پروژه كشور تعلق داريد.لطفاً مواظب خودتان باشيد .
من هم خيلي از دوستي با شما خوشحالم و اميدوارم در آينده بتوانيم با هم همكاري داشته باشيم.
ياد جريمه هايي هم كه شدم گرامي!
با احترام
يوردخاني

مسعود یوردخانیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - شرکت راهبران رستاک-1391-11-02