مزدک اسفندیاری

بنام خدا،
استاد عزیزم جناب آقای مهندس واحدی،
بنده با داشتن مدرک MBA شاخه مدیریت پروژه و گذراندن تک تک فرآیندهای مدیریت پروژه طی 2 سال با داشتن تسلط نسبی به فرآیندهای مذکور و مطالعه چند باره کتاب PMBOK هیچ گاه موفق به درک صحیح و ارتباط بین فصل های PMBOK نگردیدم تا زمانی که در دوره های شما شرکت نمودم و شما از آن آیین نامه بی روح برای من یک راهنمای شیرین و کاربردی ساختید.
با احترام
مزدک اسفندیاری

مزدک اسفندیاریمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - شرکت راهبران رستاک-1391-11-02