مریم مطوری

جناب آقاي مهندس واحدي،
با سلام
در اين دوره علاوه بر يادگيري موثر استاندارد  PMBOK، كه هدف اصلي برگزاري دوره بود، اينجانب شخصا تحت تاثير قدرت نفوذ و نحوه موثر و صحيح برقراري ارتباطات شما قرار گرفتم و سعي ام بر اين است كه از اين پس اين ويژگي هاي مثبت را سرلوحه كار خويش قرار دهم.
به نظر بنده رمز موفقيت شما علاوه بر داشتن دانش عميق و كافي درباره مباحث ارائه شده،‌ در ويژگي هاي مثبت اخلاقي منحصر به فردتان نيز نهفته است. به همين دليل من به اين دوره صرفا به عنوان يك دوره آموزشي كه به آموزش گستره دانش مديريت پروژه و راهنمايي درباره چگونگي استفاده از ابزارها و تكنيك هاي آن مي پرداخت، نمي نگرم بلكه اين دوره را به عنوان يك دوره تربيتي موثر براي مديران پروژه و يا حتي افراد در زندگي شخصي شان مي بينم كه مي تواند نقش مهمي در موفقيت افراد داشته باشد، هم از جنبه علمي و هم از جنبه رفتاري. لذا تصور بنده بر اين است كه با شركت در دوره هاي ارائه شده از سوي شما،‌ ضمن ارتقا دانش در آن موضوع خاص مي توان به يك سري نكات تربيتي مفيد دست پيدا كرد. از اين رو شركت در اين دوره ها را براي خود لازم مي دانم و ضرورت حضور در دوره هاي برگزار شده توسط جنابعالي را به ديگران و اطرافيانم توصيه مي كنم.
در پناه خدا سرافراز باشید

مریم مطوریمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلشیراز - ایران-1390-04-20