مریم حمزاویان

جدا از آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه و داشتن پیش زمینه قبلی، دوره ای کاملا مناسب برای یادگیری مفاهیم مدیریت پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.

مریم حمزاویان مدرس: علی واحدیشرکت داده ورزی فرادیس البرز