محمد علی سها

بی تردید موفقیت در کسب مدرک مدیریت پروژه حرفه ای بدون آموزشهای موثر جناب آقای مهندس واحدی امکان پذیر نمی گردید. ایشان با تکنیکی هنرمندانه مباحث استاندارد را با ترتیبی خاص و با استفاده از ابزارهای مختلف طوری در کنار یکدیگر قرار داده اندکه جدای از مبحث آزمون آن موضوعات را بااستفاده از فن بیان موثر به مباحثی شیرین و جذاب تبدیل نموده و اشتیاق یادگیری را در شخص ایجاد میکند و در طی مدت زمانی کاملا برنامه ریزی شده شما را به آمادگی لازم میرساند. باز هم از جناب آقای مهندس واحدی و گروه رستاک کمال تشکر و قدردانی را دارم.

محمد علی سهامدرس: علی واحدی شرکت: نفت و گاز پارس1393