محمد رضا کلائی

غیر از مطالب مفید مطرح شده، شخصیت و نگاه استاد به زندگی و کاربرد این مطالب در زندگی برای من جذاب بود.

لذا علاوه بر استفاده از مطالب تخصصی درس، چگونه خوب زندگی کنیم هم باید به محصولات این دوره افزود.
با تشکر
محمدرضا

محمد رضا کلائیتور جامع آنلاین PMP - بهار 1401