محمد رضا بیرجندی

نحوه درست اداره کلاس و تسلط استاد بر مطالب موجب می شود که علی رغم حجم بالای مطالب، این دوره مفید واقع گردد و با اشتیاق تا آخر دوره در جلسات حضور پیدا نماییم.

محمد رضا بیرجندیمدرس: آقای واحدیشرکت: RTZتهران - هتل آکادمی فوتبال-بهمن 92