محسن ولایی

از آنجایی که مطالب ارئه شده در دوره آموزشی PMP مکمل دوره PMBOK می باشد، در فهم بهتر مطالب دوره PMBOK بسیار مفید بوده و نگاه جامع تری را ایجاد می نماید لذا به کلیه دوستانی که در دوره PMBOK شرکت نموده اند توصیه می گردد که حتما دوره مذکور را تجربه نمایند.

محسن ولاییمدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-مرداد و شهریور 92