محسن میری

با توجه به اینکه تعداد نفراتی که موفق به اخذ مدرک PMP شده انده (از طریق این موسسه) بسیار بالاتر از سایر موسسات است، توصیه می شود به عنوان Best Practice خود من و شرکت ما، از این طریق جهت آزمون و آمادگی پیش از آن اقدام کنید.

محسن میری مدرس: علی واحدیشرکت: مپنا توسعه 3مکان: هتل آکادمی تهران