مجید زمانی

پیشنهاد می گردد برای کسانی که علاقمند شرکت در کلاس های مرتبط با مدیریت پروژه هستند از دوره های تخصصی این شرکت استفاده نمایید.

مجید زمانیمدرس: روزبه کتب زادهشهرداری اصفهان