اسماعيل حبيبي

اين دوره آموزشي، متفاوت ترين و متمايز ترين دوره آموزشي برايم بود، كه موفق به اخذ مدرك PMP شده ام. با تسلط بينظير و بيان شيواي استاد واحدي عزيز و جزوات و مطالب جمع بندي شده كه واقعا نشان از تفكر و زحماتي زياد در آن هست و ارايه بسيار مرتبط و منسجم مطالب در دوره عمومي و دوره آمادگي آزمون و ايجاد يك محيط سرشار از انرژي و پويايي علي رغم پيچيدگي و حجم زياد مطالب، موفقيت در آزمون را برايم تسهيل و حتمي نموده است. و ديگر هيچ نياز به مطالب و موضوعات پراكنده كه وجود دارد، را نداشتم. به قول ايشان كه پشت سر من حركت كنيد! نه كندحركت كنيد و نه اجتهاد كنيد! و اين نكته خوبي بود و با تلاش و خواندن حتما موفق ميشويد. و براي بيشتر از آزمون آماده ايد. علاوه بر اخذ مدرك براي اينجانب ايجاد يك نگاه جديد و نگرش متفاوت چه در مديريت پروژه و چه در كار شخصي هم از دستاوردهاي اين دوره بسيار عالي بوده است. و نگرش مثبت ايشان به مسائل و كلاس هفت عادت مردان بزرگ در ابتداي دوره برايم بسيار جالب و تاثيرگذار بوده است. از نظر بنده ايشان بهترين در علم مديريت پروژه هست و براي ايشان آرزوي بهترين ها را دارم

اسماعيل حبيبيمدرس علی واحدیشرکت نفت و گاز پارس1394