قاسم مسکوب

با سلام

در ارتباط با دوره آموزش PMBOK و متعاقب آن دوره آمادگی آزمون و نتایج حاصله، موارد زیر را از منظر خود، به اطلاع می رساند:
1) آقای مهندس واحدی به عنوان استاد دوره، معلم بسیار خوب و مسلط به کار خود بودند. هم به لحاظ تسلط به محتوای درس، نحوه ارائه و هم به لحاظ اداره کلاس و هم به لحاظ منش و شخصیت والای خود.
2) در مجموع و به هر حال، دوره بسیار مفید بود. نتیجه آزمون به نظر اینجانب ، همه چیز نبود و نیست. استانداردهای مدیریت پروژه در شرکت، به نحو شایسته ای مطرح و به میزان خوبی جذب شد و ان شاء الله در شرکت نهادینه می شود و نکات گفته شده، به عنوان درسهایی آموخته، برای برنامه ریزی های آتی، ان شاء الله به کار آید.

قاسم مسکوبمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1389-11-01