فرشاد توكل مقدم

درود بر آقاي مهندس علي واحدي؛
همچنان درگير رسيدگي به كارهايي هستم كه شركت در كلاسهاي بسيار ارزشمند شما آنها را بر هم انباشته كرد. بهترين آموخته من از كلاس شما اين بود كه آموخته هايم را به سامان كنم. خدا مي داند كه تا چه اندازه تلاش نياز است تا كسي بتواند تجربياتش را سر و سامان دهد به شكلي كه به هنگام و درست بتواند از آنها بهره جويد. استاندارد مديريت پروژه، اين كار بزرگ را به نيكي و زيبايي هر چه بيشتر به فرجام رسانده است. بنابراين فراگيري اين استاندارد را به همه كساني كه باور دارند راه را بايد از رفتگان بپرسند پيشنهاد مي كنم. بر همه اينها بيافزايم كه شكر سخن شما بر شيريني اين استاندارد بسيار مي افزايد و آن را بسيار گواراتر مي نمايد. من چند روز پس از پايان كلاس شما، يك دوره كلاس آموزشي مهندسي برق براي مهندسان شركت نفت در شيراز داشتم. از دو تا از قوانين كلاسهاي شما با يادآوري نام شما و دوره شما بهره بردم. بسيار سودمند و كارآمد بود و نه تنها هدف را برآوده ساخت بلكه تلخي ها را به شيريني برگرداند.
به اميد پيوند و همكاري بيشتر در آينده

فرشاد توكل مقدممدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1390-04-20