غلام رضا قنبری

بنده اولین دروه مجازی را در دوران کرونا تجربه نمودم و تعامل و مشارکت در فضای مجازی، برای اینجانب بسیار جالب بود.

غلام رضا قنبری