عیسی فتحی

مطلبی که برای بنده و احتمالا بیشتر افرادی که در دوره های آموزشی IPMA و PMP شرکت داشته اند نبوغ استاد در نحوه تدریس بوده؛ به طوریکه علارغم ساعات طولانی جلسات درسی احساس خستگی کمی وجود داشت. مورد بعدی را می توان تسلط استاد واحدی به مطالب و روش ارائه فوق العاده مفهومی و کامل و همچنین پاسخگویی قابل درک حتی برای افرادی که برای اولین بار با مفهوم مدیریت پروژه به صورت علمی آشنا می شدند دانست. البته کاربردی بودن این دوره ها فراخور حال هر فرد متفاوت خواهد بود؛ چرا که فعالیت ها و مشاغل مختلف سطوح مختلفی از مدیریت را به چالش می کشند (نظر شخص خودم). لیکن در هر صورت نباید این موضوع را فراموش کرد که مدیریت در ذات آدمی از ازل نیز وجود داشته و همچنان که با دوره ها پیش میرویم به جاری بودن آن در زندگی خود بیشتر پی می بریم. حال مدیریت با تلاش اساتیدی چون استاد علی واحدی صورت علمی و حرفه به خود گرفته و قطعا برای افرادی که اصرار دارند شغل، حرفه و زندگی خود را بر پایه مدیریت اصولی و موفق پایه ریزی کنند، موثر خواهد بود.

عیسی فتحیمدرس: علی واحدی