علی کشفی

حضور در دوره آموزشی آمادگی آزمونPMP فرصت بسیار مناسبی برای افزایش سطح دانش مدیریت پروژه، آشنایی با نحوه ارائه سوالات و برگزاری آزمون بود. برگزاری یک دوره پویا و روش تدریس جذاب و موثر جناب آقای مهندس واحدی به همراه استفاده از ابزارها و تجهیزات بسیار مناسب کمک آموزشی و ارائه نکات مهم برای شرکت در آزمون توسط ایشان، از دلایل اصلی موفقیت اینجانب در امتحان PMP بوده است. امیدوارم مجدداً فرصت این را داشته باشم تا در دیگر دوره های آموزشی ایشان شرکت نمایم.

علی کشفیمدرس: آقای واحدیتهران - هتل آکادمی فوتبال-