علی کاتبی

سلام جناب مهندس واحدی،
تلاش شما جهت تسلط بر مباحث پیکره دانش مدیریت پروژه از یکسو و توسعه این مباحث در جامعه مهندسی ایران از سوی دیگر برای این جانب بسیار محترم و قابل تقدیر می باشد. برای شما موفقیت بیش از پیش در زندگی و بخصوص در مسیر معلمی را از خداوند خواستارم.
علی کاتبی
اسفند یکهزار و سیصد و نود و یک

علی کاتبیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - شرکت راهبران رستاک-1391-12-20