علی موسوی

تسلط و به روز بودن استاد دوره بسیار عالی بود.

علی موسویمدرس: آقای واحدیشرکت: پتروشیمی تندگویانتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92