علی جعفری

اينجانب تنها در دوره آمادگي آزمون مديريت پروژه موسسه رستاك شركت نموده و بدون شك موفقيت خود در آزمون پي ام پي را شركت در اين دوره مي دانم. جناب آقاي مهندس واحدي- مدرس دوره- بسيار مسلط بر محتواي دوره بوده و به شكل بسيار موثري دوره را تدريس مي نمايند. همچنين مطالب در اختيار گذاشته شده بسيار جامع و مناسب بوده است.

لذا جهت موفقيت در آزمون پي ام پي شركت در دوره هاي آقاي مهندس واحدي را جدا توصيه مي نمايم.

علی جعفری مدرس: آقای واحدیتهران - هتل آکادمی فوتبال-اردیبهشت 93