علیرضا هاشمی

دوره pmbok و آمادگی آزمون pmp بهترین دوره آموزشی بود که تاکنون گذرانده بودم. بدون اغراق مطالب و نحوه ارایه جناب واحدی بی نظیر بود. به همه کسانی که میخواهند دوره ی مدیریت پروژه حرفه ای را بگذرانند، به شدت کلاسهای ایشان را توصیه میکنم. به نظرم ایشان تاثیر بسزایی در پیشرفت علم مدیریت پروژه در کشور دارند. کلاسهای درس استاد را تجربه کنید. پشیمان نمیشوید.

علیرضا هاشمیمدرس: علی واحدیشرکت: نفت و گاز پارس1394