علیرضا ملکی

جناب آقاي مهندس واحدي
با سلام
با تشكر و قدرداني بسيار از زحمات فراوان جنابعالي در ارائه بسيار موفق در مديريت پروژه، بايد به اطلاع برسانم كه دوره اي كه توسط شما برگزار شد جزو دوره هاي بسيار خوب بنده بوده است. اين در حالي است كه من بعد از تحصيلات آكادميك بيش از 600 ساعت دوره هاي مختلف تخصصي و عمومي را گذارنده ام و از آنجا تدريس نيز  مي نمايم، در همان ساعت اوليه حضور مفيد بودن كلاس را حس مي كنم كه در مورد كلاس شما بدون تعارف اين چنين بود كه اين مطلب را نه الان بلكه بعد از جلسه اول كلاستان به همكاران حاضر در دوره، همكاران آموزش و آقاي كاظمي هم منتقل نمودم.
در يك جمله شما كاملا” سيستماتيك، مسلط و با برنامه ريزي دوره را ارائه نموده، بطوريكه تمام شركت كنندگان در دوره بطور كامل مي دانند كه چه در پيش رو دارند و چگونه و در زمانه چه مطلبی را فر مي گيرند و مهمتر از همه مهارت و تسلط شما  در ارائه مطالب و مديريت جلسات و ايجاد انگيزه در فراگيران بود. هرچند بنده كلا” هنوز هم به دوره مديريت پروژه بر مبناي  icb اشكلاتي را وارد مي دانم. البته  اين مربوط به كار شما نيست و حتي شما توانستيد قسمتي از آن را كه مربوط به عميق نشدن در مطالب بود را در جزوات خود جبران كنيد.
پيشنهادات بنده براي دوره هاي بعد كه به نظر مي تواند در اثربخش تر دوره كمك نمايد:
1-  گرفتن آزمونهاي بيشتر و دوره اي و انجام تمرين هاي بيشتر
2- تاكيد خيلي بيشتر بر كتاب و مطالب آن كه عينا” در جزوه آمده و امتحان تستي خيلي كمك مي كند

باتشكر مجدد از زحماتتان و به اميد ديدار شما

علیرضا ملکیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1389-04-22