عبدالله کامران

از نقاط برتری این دوره خلاقیت، تسلط آقای مهندس واحدی و همچنین نحوه ی ارئه مطالب بود که بسیار تاثیر گذار بود.

عبدالله کامرانمدرس: آقای واحدیشرکت: آریا نفت شهابتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92