عبدالحمید شامبیاتی

با توجه به تسلط مدرس به موضوع PMBOK توصیه می کنم حتما در این دوره شرکت نمایند، برای نفرات که در پروژه می خواهند حضور یابند ضروری است. در ضمن جناب دکتر کتب زاده در اجرای دوره های آموزشی PMP بسیار تسلط دارند.

عبدالحمید شامبیاتیمدرس: روزبه کتب زادهگروه مپنامکان: هتل ورزش