عباس قربانعلی

استاد گرامی جناب آقای مهندس واحدی
با سلام و احترام
ضمن تشکر مجدد از کلیه زحمات جنابعالی ، به جهت اطاعت اوامر مطالب را در چند خط خلاصه می کنم
1. کسب دانش استاندارد مدیریت پروژه به صورت مفهومی همراه با آمادگی آزمون ( به صورت توام)
2. جامع بودن مطالب ارائه شده در دوره و عدم نیاز به سایر منابع ( اینجانب از افرادی بودم که از سایر منابع مانند ریتا و … استفاده ننموده و در آزمون موفق شدم)
3. هدفمند بودن کل دوره و ایجاد ارزش افزوده در ساعت به ساعت کلاس آموزشی ( پرت نشدن زمان و بهره وری بالا)

در انتها با توجه به اینکه با اساتید دیگری نیز این دوره و دوره های مشابه را گذرانده ام، به همه قویاً توصیه می کنم در کلاسهای جنابعالی که به عقیده بنده و بسیاری از دوستان، یگانه استاد

آمادگی آزمون (علاوه بر تبحر بسیار بالا در انتقال دانش) هستید، شرکت نمایند.

عباس قربانعلیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1389-04-20