صمد رشیدی

با توجه به مشاهدات و شنیده ها و نتایج قبولی در آزمون دوستان و همکاران، به جرات می توان گفت بهترین روش فهم و درک PMBOK و قبولی در آزمون PMP در شرکت راهبران سیستم رستاک آموزش داده می شود.

صمد رشیدی مدرس: علی واحدیشرکت: سیمان شمالمکان: هتل آکادمی تهران