شهاب همتی

بسیار دوره مفید و کاربردی بود. ممنون از استاد واحدی عزیز. مثل همیشه مسلط در تدریس و صبور در پاسخگویی سوالات به بهترین شکل ممکن تا رفع آن. شرکت در این دوره را به هر فردی که بخواهد در زندگی فردی یا کاری خود تحولی استراتژیک برنامه ریزی و پیاده سازی نماید پیشنهاد می کنم.

شهاب همتی