شاهین شیرونی

با توجه به سابقه اینجاتب در آموزش و پیاده سازی طرح های مختلف آموزشی و همچنین افتخار همکاری با اساتید بزرگ در داخل و خارج کشور در خصوص استاد واحدی موارد زیر صادق میباشد.
مدیریت محتوا:95
مدیریت زمان:100
مدیریت منابع :95
مدیریت ارتباطات :95
مربی گری:95
اخلاق حرفه ای :100
پیشرو :90
نوآور:90
امتیازات از 100 میباشد.
در آخر باید گفت: آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری
با تشکر- شیرونی

شاهین شیرونیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1391-06-23